O nás

  • Pracujeme s informacemi ve zdravotnictví a souvisejících oborech. Jsme specialisté na komunikaci s veřejností i odborníky. Jsme součástí skupiny IDS, která od svého založení v Nizozemí v roce 1988 rozšířila své působení již do 15 zemí na 4 světadílech.
  • Naše poslání je iniciovat a podporovat každodenní dialog mezi pacienty, lékaři a dalšími profesionály zdravotní péče. Skrze naši propracovanou a komplexní síť proudí informace o prevenci a léčbě onemocnění, zdravém životním stylu i dalších tématech k pacientům i odborné veřejnosti.
  • Organizujeme a distribuujeme vzdělávací a informační kampaně. Jsme spolehlivým a zkušeným partnerem vládních i nevládních organizací, lékařů a firem.
0236_fvdb_141216-lr-720x200